Projekty UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP

Tytuł: Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa CHEMIPACK celem dostosowania do zmienionych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych jako następstwo COVID-19

Całkowita wartość Projektu: 1 376 672,58 zł
Kwota dofinansowania: 951 019,10 zł

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 
3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Tytuł: Wdrożenie zasadniczo ulepszonych produktów chemii samochodowej będących wynikiem prac badawczych

Całkowita wartość Projektu: 3 001 200,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 342 000,00 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Kwota dofinansowania: 192 335,00 zł

 

Fundusze UE
wfosgw

Copyright ©

discipline